header

Verduurzamen en slim renoveren!

In de bouw staan we voor een enorme uitdaging, dit kun je breed in de pers lezen. Iedereen heeft zijn mond vol over 100 duizenden woningen die allemaal op heel korte termijn gerealiseerd dienen te worden. Maar naast nieuwbouw is er ook een enorme behoefte aan opfrissing en modernisering van de bestaande woningen. Met de huidige energiesituatie en ambities is het niet alleen op het gebied van installatietechniek alle hens aan dek maar ook het woongenot kan naar een hoger plan getild worden. De bestaande woonvoorraad kan enige modernisering gebruiken. Al enkele jaren zien we dat renovatie breed wordt ingezet, ook daar waar het badkamers en keukens betreft. Je mag gerust stellen dat renovatie even belangrijk is als nieuwbouw!

 

Cijfertjes
Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al in Nederland er jaarlijks zo’n 400.000 badkamers worden aangepakt waarvan er zo’n 83% afkomstig is uit de renovatiemarkt (koop en huur). En dan komen keukens en toilet daar vaak meteen bij. In 81% van de gevallen wordt het tegelwerk helemaal of gedeeltelijk aangepakt waarbij er steeds vaker wordt gekozen voor volledige badkamerrenovatie.


Beschikbare opties

Laten we eens kijken wat voor opties er zijn als we het tegelwerk in badkamer, keuken of toilet willen vernieuwen. We willen jullie meenemen in 4 verschillende benaderingen, te weten;

  1. Traditioneel tegelwerk
  2. Bestaand tegelwerk
  3. Polystyreen bouwplaten
  4. Panelen verlijmen

Traditioneel tegelwerk
Hieronder verstaan wij het afbreken van wat er is en binnen een bestaande woning nieuw opbouwen vanaf nul zeg maar. Daarbij zijn er keuzes te maken qua ondergrond en afwerking. Op zich kun je dan met een schone lei beginnen en als je weet dat het een ‘natte ruimte’ gaat worden de materiaalkeuze daar vroegtijdig op afstemmen. Kies dan inderdaad vanaf de ondergrond materialen die het beste geschikt zijn als ondergrond voor tegelwerk. Waterdichting en voorkomen van vochtinfiltratie of doorsijpeling is belangrijk. Gips mag dan makkelijk verwerkbaar zijn en favoriet onder de stukadoors; wij komen die liever niet tegen in badkamers. Beter is het om producten op cementbasis te gebruiken en die zijn de laatste jaren qua verwerking alleen maar veel beter geworden. Pastalijmen zijn uitermate geschikt om snel en schoon te werken voor wandtegels. Hoe waterdichting in te bouwen is bij tegelwerk werd in een eerdere blog uitvoerig beschreven.

Bestaand tegelwerk
Ideaal bij een renovatie en ook duurzaam in de zin van beperken van afval is het plaatsen van nieuwe tegels direct over het oude tegelwerk heen. Als dit past met de bestaande aansluitingen scheelt dit het nodige hak- en breekwerk en dus ook afval. Dat geeft tijdswinst en is met de huidige materialen perfect uit te voeren. Beschadigingen of grote oneffenheden kunnen eerst gerepareerd worden maar daarna kan men snel starten met het verlijmen van tegels op de oude ondergrond. Punt van aandacht is het voorbereiden van deze ondergronden. Door het jarenlange gebruik dient een grondige reiniging en ontvetting te gebeuren zodat de lijmlaag goed gaat hechten. Het kan zelfs soms handig zijn om de glazuurlaag van de oude tegels bijvoorbeeld op te schuren of in te krassen. Dit komt de sterkte van het nieuwe tegelwerk alleen maar ten goede. Bij het aanbrengen van de voorstrijklaag krijgt men al een eerste indicatie of de ondergrond goed ‘schoon’ is. Als deze moeilijk gelijkmatig is aan te brengen zal men een nieuwe schoonmaakronde moeten inlassen.

Polystyreen bouwplaten
Er zijn diverse aanbieders van (vaak polystyreen) bouwplaten die speciaal ontwikkeld zijn als ondergrond voor tegelwerk. In veel gevallen zijn deze voorzien van een enigszins zuigende geweven toplaag of zelfs een cementering. Het verlijmen van tegels lukt vrij makkelijk op deze ondergronden die natuurlijk prachtig vlak zijn. Het is juist de bevestiging van dit soort platen dat nu extra aandacht vraagt. De dikte van de plaat vraagt een volvlaks- of deelcontact met de ondergrond en de montage kan ofwel schroeven of lijmen zijn. Of als alternatief kunnen ze op regelwerk aangebracht worden. Dit kan voor specifiek renovatie een uitkomst zijn die bijvoorbeeld het inslijpen van opliggende leidingen kan besparen. Let op het gewicht van de aan te brengen afwerklaag (het gewicht van de tegel PLUS lijmlaag en voegmortel) om te kijken welke montagewijze in jouw geval het beste is. Wij staan klaar om je vooraf duidelijke verwerkings-instructies te geven, en wij hebben ervaring met alle op de markt beschikbare tegelplaten. De juiste afstemming maakt dat het werk snel vlot en belangrijker: dat het een duurzaam resultaat oplevert.

Panelen verlijmen – de bouw gaat voor prefab…
Een nieuwere ontwikkeling, waarbij er volledige platen worden geïnstalleerd die al vooraf voorzien zijn van hun tegelafwerking. Dit heeft natuurlijk voordelen, maar ook enkele beperkingen. Het grote voordeel is tijdswinst en een kwalitatieve sprong voorwaarts. De productie is tenslotte gedaan in een gecontroleerde omgeving waarbij alle materialen goed op elkaar zijn afgestemd en onder ideale condities zijn verwerkt. Beperkingen zijn de vrijheid om verschillende patronen toe te passen en dat een mogelijke aansluiting tussen de panelen toch zichtbaar blijft.
Bij prefab oplossingen denkt men vaak dat sneller ook goedkoper is. Dat is deels waar. Maar de winst zit ‘m voornamelijk in tijd en daarmee is het gewoon lastig rekenen. Maar als woningcoöperatie zou dit een oplossing kunnen zijn waarmee je de overlast voor jouw huurders kunt beperken. Het is een relatief nieuwe oplossing die, de komende tijd, zeker nog verder geoptimaliseerd zal worden.

Het gaat wat ver om in een enkel blog-artikel alle mogelijkheden helemaal voluit en tot in detail te beschrijven. Wat we willen aangeven dat we als lijmproducent en projectpartner alle genoemde disciplines beheersen en dus ook daarvoor de oplossingen in huis hebben. Dan gaat het bij ‘traditioneel’ over veelal bestaande producten die juist toegepast moeten worden en bij ‘prefab’ over een geheel nieuwe (product- en applicatie) ontwikkeling.

De bouw staat niet stil en met zijn allen innoveren we dagelijks. In ons DNA zit de drang om daar mede in voorop te lopen dus kaatsen we graag de bal terug: daag ons uit en samen lossen we het op!

 

© OMNICOL

mei 17th, 2022 door