header

Waterdichting bij tegelwerk


De kans op een lekkende badruimte is klein, maar de impact ervan groot. Vrijwel geen enkele badkamer of doucheruimte is na verloop van tijd zonder gebreken. In 80% van de gevallen is dat door water veroorzaakt. Dat komt onder meer door intensiever gebruik: vroeger douchte men één keer per week, tegenwoordig tot meerdere keren per dag. Als je weet dat je per douchebeurt ongeveer 44 liter water verbruikt, komt dit jaarlijks op 16104 liter water per persoon als je dagelijks 1 douche neemt!
Doucheruimten in sportcomplexen of badkamers in huis staan dus dagelijks bloot aan water. Dat geldt nog sterker voor zwembaden en wellness-centra. Met al dat water is het een absolute must dat die natte ruimten verhoogd waterdicht zijn. Vaak zijn ze netjes betegeld en afgekit, wat de hygiëne bevordert en de ruimte een fraai aanzicht geeft. Het is echter in relatie tot het gebruik niet altijd afdoende.

Tegels, kitten en lijmen zijn waterwerende producten, maar daarmee vormen ze nog geen garantie voor een verhoogd waterdicht systeem. In de praktijk blijkt dat vooral langs afvoeren, doorvoeren en wand/vloeraansluitingen, vocht kan doordringen in vloeren en wanden. Regendouches, rvs-afvoergoten of het ontbreken van de douchebak stellen andere eisen aan materialen en uitvoering. Dat geldt ook voor snelle oplevering, lichter en prefab bouwen. Bovendien zijn vloeren en wanden van gips vochtgevoelige ondergronden. Betreft het een gestorte betonvloer met leidingen erin, dan is de ondergrond minder gevoelig voor indringing van vocht maar juist dan zijn het de doorvoeren, afvoeren en aansluitingen die extra aandacht verdienen. De gevolgen van vochtindringing in vloeren en wanden zijn geen pretje: schimmelvorming, schade in de natte ruimte en soms zelfs gevolgschade in aangrenzende ruimten. Afgezien van de schade aan de woning of het gebouw, kan het ook nadelig zijn voor de gezondheid en kan het de nodige financiële gevolgen hebben.

Neem bijvoorbeeld de badkamer in een woonhuis. Het bad of de douchebak zelf vormt geen probleem, aangezien dat een naadloze wateropvang is. Door het intensieve gebruik van deze ruimte dient bij de bouw ervan, naast aandacht voor de toe te passen ondergrond en het mechanische ventilatiesysteem, extra aandacht te worden besteed aan optimale waterdichting in alle lagen van het toe te passen systeem.

Doelstelling is dat de ondergrond in natte ruimten duurzaam wordt beschermd tegen het indringen van vocht. Dat kan door een volledig waterdicht membraan aan te brengen onder de vloer- en wandtegels. Dit wordt ook wel ‘volvlakse afdichting’ genoemd.Als de te betegelen ondergrond in aanraking kan komen met water, dan dient men er een volvlak waterdicht membraan op aan te brengen. Zo’n membraan kan worden gevormd door een combinatie van diverse lagen die allemaal tot doel hebben water te weren. De lagen bestaan uit een aangepast voorstrijkmiddel, een specifieke cementaire dichtlaag, de geschikte tegellijm en ga zo maar door. De verschillende componenten worden ter plaatse samengesteld tot één waterproof systeem. Hoe zo’n volvlakse afdichting wordt gemaakt hangt van het gekozen systeem af, maar belangrijk is dat het precies en vakkundig wordt uitgevoerd.

Een waterdicht membraan kan zowel in de nieuwbouw als bij een renovatie in de natte ruimten worden aangebracht. Het is slechts een kleine investering die belangrijke voordelen oplevert:
• Het risico van vochtindringing is uitgesloten en daardoor:
– geen schimmelvorming door vochtindringing
– geen schade en herstelkosten in de natte ruimte
– geen gevolgschade en herstelkosten in de overige ruimten
– geen gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld lekkage boven de meterkast
• Gecontroleerde afvoer van het vocht uit de natte ruimte.
• Ideale omstandigheden om een drempelvrije (levensloopbestendige) douche te bouwen.

Aandachtpunten zijn:
• Afvoeren die zijn voorzien van een flens om het membraan op aan te sluiten.
• Manchetten/dichtbanden die rondom leidingen worden aangebracht.
• Doorvoeren met flenzen of manchetten die in het membraan worden geïntegreerd.
• Vloer-wand aansluitingen.
• Overgangen van verschillende soorten/materialen ondergrond.

Er zijn verschillende systemen beschikbaar. De vochtgevoeligheid en de opbouw van de ondergrond spelen een rol bij de uiteindelijke keuze. Omnicol geeft garanties voor waterdichting afhankelijk van het gekozen systeem, zie daarvoor onze Aqualine brochure. Een hoogwaardigere waterdichting kan de ondergrond of de bouwmethodiek zelfs aanzienlijk goedkoper maken. Aan de hand van alle elementen bepalen we gezamenlijk de keuze voor de juiste opbouw, het best passende systeem en de ideale aanpak van de waterdichting.

Laat het water maar komen!

© OMNICOL november 2017

 

november 9th, 2017 door