header

Wordt de bouw digitaal?

“Echt niet”, zal je hierop antwoorden als vakman. Zonder te generaliseren zijn er toch nog veel vakmensen (zij die het ‘echte’ werk verzetten op de bouw) die geen goede verstandhouding hebben met computers. En dat is geen schande, maar het gebruik van de mobiele telefoon kennen we allemaal en de functionaliteiten daarvan groeien als nooit tevoren. Dus vroeg of laat wordt het gesneden koek voor iedereen.

Big data is ook een veel gebezigde term. De grote uitdaging (denken wij) ligt op 2 vlakken. Leuk dat al die data wordt verzameld maar 1) wat gaat wie er uiteindelijk mee doen en 2) hoe krijgen we het uniform zodat we appels met appels kunnen vergelijken. Om aan dat laatste punt tegemoet te komen is er op Europees vlak een ETIM-convenant opgesteld.
Leuk zo’n convenant, zal je denken, wat heb ik daaraan? Dat is een terechte vraag en benadering. Zoals vele nieuwe initiatieven moet het zich nog gaan bewijzen, maar tenminste is er een 1ste stap gezet in de goede richting. Niet landen afzonderlijk, maar breed gedragen, 1 Europees aanvaarde oplossing om digitale productgegevens ALLEMAAL op een ZELFDE manier te gaan vormgeven en gebruiken. Zoals soort, samenstelling, kleur, afmeting en nog veel meer eigenschappen. Dat maakt vergelijken en selecteren beter mogelijk. Bovendien zijn al deze gegevens ook nog eens digitaal in te lezen in allerlei bestaande softwareprogramma’s waarmee je wellicht zelf al werkt.
Een goed digitaal bouwdossier aanleggen van je werk is een stuk makkelijker als de leveranciers hun productgegevens ter beschikking stellen. Met ETIM willen we dat op een gestandaardiseerde en digitale manier doen.

Dit moet leiden tot nieuwe inzichten in product-eigenschappen zodat er ook op gebied van kwaliteit en het vergroten van duurzaamheid stappen kunnen worden gemaakt. Wij hebben het ETIM-convenant ondertekend. ETIM is een afkorting die staat voor het Europees Technisch Informatie Model en is niet te verwarren met bijvoorbeeld BIM.
In theorie wil dit zeggen dat digitale productdata via branchestandaarden van Ketenstandaard Bouw en Techniek wordt gedeeld. Deze gegevens zijn belangrijk en interessant voor de gehele bouwkolom. Daarmee is het dus beschikbaar voor iedereen, van producent via handelaar naar verwerker en ook naar de ‘borger’. (Wet Kwaliteitsborging in Nederland) en de maatstaf Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Het fijne aan dit nieuwe ETIM-systeem is dat wijzigingen vanuit de bron (fabrikant) zoals bijvoorbeeld wijzigingen in bestaande producten of toevoeging van nieuwe producten – vanzelf in je systemen worden bijgewerkt. Zo zorgt het ervoor dat je altijd de meest actuele gegevens bij de hand hebt.

Als vakman kun je de standaarden op verschillende manier nodig hebben. Dankzij de Fabrikant gebonden Product Specificaties (FPS) heb je actuele productspecificaties direct beschikbaar voor praktische uitwerking. Alle data is ook geschikt om toe te passen in BIM, maar dat zal vaak op een ander niveau plaats vinden. Wel gebruiken we allemaal de juiste versie van de juiste informatie en specificaties. Op eenzelfde wijze toegang tot CAD-bestanden, KOMO- en andere certificaten, garantieverklaringen, DoP’s, verwerkingsvoorschriften of instructiefilms.
Als bouwbedrijf is het van groot belang dat data geclassificeerd volgens ETIM beschikbaar wordt aangeleverd, ook de juiste informatie voor de gehele levenscyclus van de producten is beschikbaar en het bestelproces wordt vergemakkelijkt. Met de DICO Standaard (DICO staat voor DIgitale COmmunicatie) wissel je, software onafhankelijk, automatisch en foutloos elektronische informatie uit (denk hierbij aan orders) met fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven en woningcorporaties.

We moeten het zien als een stap in de goede richting. Standaardisering in de bouw is het laatste wat we willen, maar als we ons allemaal baseren op dezelfde informatie over de producten die we gebruiken dan hebben we daar tenminste geen misverstand meer over. Groen is groen en niet geel. En qua regelgeving en constant veranderende wet- en regelgeving komt er genoeg op ons af. Als we dan met z’n allen dezelfde taal spreken geeft dit duidelijkheid. De standaard kan omhoog, fouten worden vermeden en de kwaliteit van het werk kan zo beter worden.
Wij willen er juist voor waken dat de ‘borger’ straks als een politieagent over de bouw loopt om jullie werk te be- of veroordelen. Kennis bij de vakman (daar waar het hoort) zodat het vastleggen van de kwaliteit een vanzelfsprekende handeling wordt. En met dit initiatief moet het alleen maar eenvoudiger worden. Een win-win situatie, of niet?

 

© OMNICOL

maart 7th, 2022 door