header

Met frisse moed er tegenaan!

Zo, de bouwvak ofwel het bouwverlof is ten einde. Lekker zo’n 3 weken de batterij op kunnen laden en hopelijk ook geen mails bekeken zodat je een écht vakantiegevoel hebt kunnen ervaren. Die smartphone is leuk, maar als we niet oppassen zijn we dagelijks met ons werk bezig. En juist de vakantie is bedoeld om optimaal te ontspannen, nieuwe ideeën op te doen en het hoofd leeg te maken.

Ken je het ‘social detoxen’?
Er is een tegenreactie op het vele gebruik van de smartphone en het constant online zijn ontstaan. Een social detox houdt in dat je geen sociale media checkt, niets plaatst en (mede daardoor) ook geen meldingen ontvangt. Het idee is dat je minder onrust voelt, tijd hebt voor andere dingen en opnieuw leert focussen op één taak tegelijk, in plaats van je te laten leiden door iedere melding die binnenkomt. Onderzoeken laten al jaren zien dat sociale media ons afleiden en ervoor zorgen dat we het steeds moeilijker vinden om ons langere tijd op één ding te focussen. Voor wie op zoek is naar dat gevoel van vrijheid en aandachtiger en productiever wil werken, lijkt een social detox dus de moeite waard. Bewuster omgaan met sociale media kan wonderen doen voor je productiviteit, creativiteit en gevoel van vrijheid.

Misschien hadden we dit beter vóór de vakantie als tip kunnen meegeven!

Traditiegetrouw starten kort na het verlof vele nieuwe projecten op. Daarmee zitten we meteen weer in de dagelijkse realiteit en kunnen we tot de kerst flink aan de gang.

Aantrekkende markt
De bouwsector heeft de opgaande lijn weer te pakken. De groei doet zich voor binnen alle deelsectoren, maar het is toch vooral de aantrekkende vraag in de (nieuwbouw-) woningmarkt die de sector op sleeptouw neemt. De prijsvorming laat wel nog steeds te wensen over. De concurrentie is onverminderd groot en zo ook de honger naar bouwproductie. In de aanbestedingsmarkt wordt op het scherpst van de snede ingeschreven. Dit laat onverlet dat het sentiment in de sector overtuigend aan het kantelen is. De groei van de bouwproductie oogt zowel dit jaar als de komende tijd solide. Met name de positieve ontwikkeling in de woningmarkt geeft reden tot optimisme, ondanks dat de verschillen per regio groot zijn. De urbanisatie in en rondom de grote steden geeft duidelijk blijk van meer dynamiek in de woningmarkt.

Trends
Een aantal items zijn hot: ketensamenwerking, transformatie, creatie van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid. Unaniem is de sector het er over eens dat de schakels in keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden. Vele initiatieven zijn al jaren bekend, maar lijken omarmd te gaan worden in een streven naar klantgerichte huisvestingsvormen. Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waarde behoud. Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde.
Het is dus weer werken geblazen! Flink aanpakken en de kansen die er liggen pakken en benutten. Ook wij zijn weer fris en monter om je gedurende de komende piekperiode met raad en daad bij te staan.

© OMNICOL

 

augustus 22nd, 2017 door