header

GARANTIE, wat is dat waard?

Als we in het woordenboek kijken, wordt garantie omschreven als ‘waarborg – zekerheid’. Dat is ook precies wat het moet zijn. En wel zonder dat daarbij allerlei kleine lettertjes komen kijken – iets dat we vaak ervaren bij andere ‘waarborgen’ zoals bijvoorbeeld verzekeringen. Wij als Omnicol verstrekken al sinds jaar en dag garantie op onze producten en werkwijzen die uitgevoerd worden conform onze richtlijnen. Helder, transparant en zonder valkuilen. Voor jou als vakman een wapen om de opdrachtgever nóg beter te kunnen overtuigen.

Hoe werkt het?
Wij hanteren een stappenplan dat ‘projectmanagement’ wordt genoemd. Dit start met een adviesgesprek.

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever worden samen met jou de juiste specificaties bepaald. Functionele en esthetische wensen komen in de praktijk niet altijd overeen. Daarom staan wij je terzijde met kennis van het product, verwerkingstechnieken, ondergronden en actuele regelgeving. Op deze manier wordt de meest geschikte aanpak afgestemd op de specifieke wens en weten alle partijen vooraf wat ze kunnen verwachten.

Stap twee is de analyse van het project. Deze stap gaat dieper in op het project door het in een bredere context te plaatsen. Het beoogde eindresultaat en zwaarwegende bepalende factoren, zoals planning, oplevering en budgettering worden daarin meegenomen. Onze projectbegeleider combineert daarbij jarenlange praktijkervaring met de kennis van randvoorwaarden als wet- en regelgeving, richtlijnen en normen gericht op onder andere veiligheid en duurzaamheid. Hierdoor krijg je inzicht in alle mogelijke valkuilen en onduidelijkheden. Deze analyse vormt de basis voor een volledig projectgericht advies.

Het projectadvies vloeit voort uit de hierboven beschreven analyse. Hierbij zijn alle bepalende zaken meegenomen en afgezet tegen het beoogde eindresultaat. Het uitgebreide advies vermeldt alle relevante gegevens, beschrijft aandachtspunten en de benodigde producten worden helder en stap voor stap beschreven. Met deze tools op zak kun je met een gerust hart starten, het enige dat nog moet gebeuren is het aanmelden van het project bij de daadwerkelijk start. Dit kan overigens ook digitaal.

Gedurende de realisatie kun je een intensieve begeleiding van ons verwachten. Met onze vakkennis zorgen we ervoor dat je de juiste producten en hulpmiddelen inzet, zodat deze door jou als vakman op de juiste wijze worden toegepast. Daarom bezoekt onze projectbegeleider het project regelmatig om de voortgang te bewaken en daar waar nodig vooral met raad (en soms ook daad) te ondersteunen. Tijdens deze projectbezoeken voeren we controles uit, zodat de vooraf afgestemde kwaliteit gewaarborgd wordt. Van ieder bezoek wordt een uitgebreid rapport gemaakt. Hierin staat niet alleen de voortgang van het project, maar het bevat ook aanbevelingen en verbeterpunten. Je ontvangt van elke controle een uitgebreide rapportage. Op deze manier streven we constant naar optimale kwaliteit en een tevreden eindklant.

Omnicol waarborgt de constante kwaliteit van haar producten en geeft daarom dan ook met alle plezier garantie. In overleg wordt bij aanvang van het project de garantietermijn vastgesteld. Deze kan variëren van vijf tot tien jaar, afhankelijk van het type product en de betreffende verwerkingswijze.

Voorwaarde om aanspraak te maken op de garantie is dat je gebruik hebt gemaakt van de projectbegeleiding door Omnicol-specialisten. Als bij oplevering alle afspraken en adviezen zijn opgevolgd, is het garantiecertificaat het logische gevolg. Zo geef jij je klant optimale zekerheid.

Met de door ons verstrekte heldere garantie sta je als vakman sterk in je schoenen richting de opdrachtgever. Twee vliegen in één klap dus. Mooier en, misschien niet onbelangrijk, ‘makkelijker’ kunnen we het niet maken. Samen gaan we voor het beste resultaat.

© OMNICOL

 

juni 22nd, 2017 door