header

Hoe FLEX is mijn FLEXlijm

Voordat je begint met tegelwerk is het belangrijk om de juiste lijm te selecteren om de prestaties te garanderen. Helaas is er geen standaard formule die toepasbaar is op alle voorkomende tegels en ondergronden. De eerste stap bij het kiezen van een tegellijm is om de locatie van de installatie te bepalen, bijvoorbeeld of de tegels binnen of buiten het gebouw worden geplaatst, aan de muur of op de vloer of in een natte of droge ruimte. Ook het type ondergrond waarop de tegels aangebracht worden moet vastgesteld worden, bijvoorbeeld beton, dekvloer, gipsplaten, etc.

Tegenwoordig heeft iedereen het over flex-lijmen. Wat is dit nu precies, hoe werkt het en wanneer moet ik die inzetten?

Flex staat natuurlijk voor flexibel maar dat begrip is vrij algemeen. Een cementgebonden product dat flexibel is, kan dat wel? Jazeker. Maar je moet wel ‘flex’ in het juiste perspectief plaatsen. Het blijft een mineraal product en is geen kit. Flexlijmen zijn vaak polymeer-gemodificeerde kleefstoffen waarin de gemengde polymeren reageren met cementcomponenten om de fysische en mechanische eigenschappen te verbeteren. Die eigenschappen zijn bijvoorbeeld een verhoogde hechting, verminderde krimp en lagere waterabsorptie. De polymeeradditieven voegen sterkte en flexibiliteit toe aan de mortel.

Er bestaan in basis twee typen. Eén wordt geleverd met poedervormig polymeer als voormengsel. Het flex-component zit in dan droge toestand toegevoegd aan het poeder. Tijdens de toepassing hoeft daar alleen nog maar water aan worden toegevoegd.
Het andere type vereist de toevoeging van een vloeibaar additief in plaats van water. Dit type wordt over het algemeen gebruikt voor specifieke toepassingen. Pasteuze lijmen laten we hier even buiten beschouwing, maar ook die zijn er in verschillende ‘flex’en.

Technisch
Een verbeterde lijm met hoge treksterkte is geschikt voor minder absorberende natuurstenen, vol-keramische tegels en glasmozaïeken voor zowel interne als externe toepassingen. De lijm is een mengsel van cement, geselecteerde zandaggregaten met additieven en kunsthars. Het bijzondere aan de lijm is dat deze uithardt zonder merkbare krimp te ondergaan. Het C2TE-type is niet altijd het aangewezen product voor vervormbare ondergronden die onderhevig kunnen zijn aan beweging en trillingen. Daarvoor heeft men een onderscheid gemaakt in S1 en S2 lijmen, waarbij lijmen met S2 aanduiding de meest ‘flexibele’ lijmen zijn.

Hoogwaardige snelcementen met vroege treksterkte die bovendien ‘flexibel’ zijn kunnen best gebruikt worden voor de installatie van natuursteen of tegels die gevoelig zijn voor binnendringend vocht en daar waar een snelle droging danwel oplevering is vereist. Vanwege de verbeterde verbindingssterkte en de snel hardende eigenschappen is het ook geschikt voor vloeren die onderhevig zijn aan zwaar verkeer en plaatsen die snel moeten worden herbekleed of achteraf moeten worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten, ziekenhuizen, luchthavens, etc.
Het gebruik van epoxymateriaal (R-type lijm) is een alternatieve keuze voor vochtgevoelige tegels of stenen. Echter, de kosten van op epoxy gebaseerde kleefstof zijn vaak veel hoger dan die van cementachtige kleefstoffen.

De flex van een lijm werkt dus tweeledig. Enerzijds heeft het een gunstig effect op de sterkte/hechting. Anderzijds maakt de vervorming die het kan opnemen dat het toegepast kan worden op niet altijd even stabiele ondergronden. Het vormt dan een vervormbare laag tussen de starre tegel enerzijds en de bewegingen (krimp/uitzetting/schokken) die in de ondergrond plaatsvinden.

Meten is weten
De functie van de lijm is om te zorgen voor cohesie tussen het substraat en de tegel. Een zwakke hechting tussen tegel en kleefstof of lijm en substraat zijn de meest voorkomende oorzaken van falen. Om dergelijke storingen te voorkomen, wordt geadviseerd een test op trekvastheid uit te voeren om de compatibiliteit van de materialen te controleren. Andere proefcontroles, zoals de waterabsorptiesnelheid en het effect van een voorstrijkmiddel op het stenen oppervlak, moeten ook worden overwogen. Voordat de zak lijm naar de bouw gaat, zijn de eigenschappen en samenstelling ervan natuurlijk uitvoerig getest conform de normen in ons eigen laboratorium.

Overwegingen om tot een juiste selectie te komen.
Hoewel er criteria zijn vastgesteld voor het kiezen van lijmen voor verschillende soorten afwerkingen, ondergronden en locaties, is het een goede gewoonte om de selectie te bevestigen door deze ter plaatse te testen voordat er daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan. Er moet ook extra aandacht worden besteed aan vochtgevoelige en lichtgekleurde natuurstenen. Het is beter om witgekleurde lijmen te kiezen voor lichtgekleurde natuurstenen om vlekvorming en doorschijning te voorkomen. Afgezien van het kiezen van de juiste lijm moeten de richtlijnen van de fabrikant voor het gebruik van het materiaal, zoals de mengverhouding en open tijd, strikt worden nageleefd om optimale prestaties te verkrijgen. In geval van twijfel is het altijd raadzaam om ons te raadplegen voor technische ondersteuning over het product en de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik.

Succes!

© OMNICOL

maart 8th, 2018 door